Disclaimer


Deze database is opgebouwd in het kader van de analyse prestatieafspraken 2014 en de analyse prestatieafspraken 2015 en 2016. De meest recente update dateert van medio 2019, waarin ook de prestatieafspraken van 2017 en 2018 zijn geïnventariseerd. Voor de analyse is een tekstanalyse toegepast op de gevonden documenten met prestatieafspraken tussen gemeenten en corporaties, waarmee voor elke unieke combinatie van corporatie en gemeente zo zorgvuldig mogelijk is gescoord op verschillende variabelen. Aan de gehanteerde classificatie kunnen geen rechten worden ontleend en er kan niet over gecorrespondeerd worden. Meer informatie is te vinden in de Toelichting.