Toelichting Prestatieafspraken


Op de kaart zijn de prestatieafspraken weergegeven zoals die bestaan tussen één gemeente en de in die gemeente werkzame corporatie(s). Ook regionale prestatieafspraken zijn op deze manier weergegeven. Op deze manier zijn ruim 1.700 combinaties van gemeente en daar werkzame (voormalige) corporaties zichtbaar. Er zijn drie opties mogelijk:

Indien er een bestaande of een verlopen prestatieafspraak is wordt gekeken naar de mate waarin deze afspraak 'concreet' is. Het is mogelijk dat er op sommige thema's geen afspraken zijn, en op andere wel.

Ook kunnen er op onderdelen meer of minder concrete afspraken zijn. Indien dit het geval is wordt gekeken naar de meest concrete afspraak.

Als er meer afspraken zijn wordt de meest recente afspraak als leidend beschouwd.

De mate waarin data 'concreet' is wordt in 3 trappen weergegeven: